torsdag 1 november 2012

Dags att tycka till!

Vi går nu in i november månad, vilket innebär att det är dags att ventilera funderingar kring storfiskregistreringen i den årliga novemberdebatten. Är viktgränserna för höga, eller för låga? Vad är skillnaden mellan stora utplanterade regnbågar och stora karpar? Hur får vi så många som möjligt att anmäla sina storfångster till registret? Hur ska publiciteten av fångade storfiskar prioriteras för att föra utvecklingen framåt?Dessutom kommer ett förslag till nya havsfiskeregler att diskuteras, innan Sportfiskarna fattar beslut inför 2013 års säsong. Bland annat kommer frågan om en eventuell gränsdragning att tas upp. Vi ser fram mot en saklig och konstruktiv debatt som för utvecklingen framåt! Debatten hittar du här.